2020/07/13  14:25  khởi hành
1
14:27 - 14:52
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:25 - 15:00
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
14:25 - 15:08
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  14:27 - 14:52
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:27 Berlin Central Station
  S3
  Hướng đến Erkner 
  (3phút
  14:30 14:36 Friedrichstr.
  U6
  Hướng đến Alt-Mariendorf 
  (7phút
  14:43 14:51 Mehringdamm
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (1phút
  14:52 Gneisenaustr.
 2. 2
  14:25 - 15:00
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:25 Berlin Central Station
  S7
  Hướng đến Potsdam Central Station 
  (7phút
  14:32 14:42 Zoologischer Garten
  U9
  Hướng đến Rathaus Steglitz 
  (5phút
  14:47 14:50 Berliner Str.
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (10phút
  15:00 Gneisenaustr.
 3. 3
  14:25 - 15:08
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:25 Berlin Central Station
  S7
  Hướng đến Potsdam Central Station 
  (11phút
  14:36 14:36 Charlottenburg
  Đi bộ( 8phút
  14:44 14:51 Wilmersdorfer Str.
  U7
  Hướng đến Rudow 
  (17phút
  15:08 Gneisenaustr.
cntlog