2020/07/04  06:17  khởi hành
1
06:22 - 07:03
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:22 - 07:03
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:22 Feuerbachstr.
  S1
  Hướng đến Oranienburg 
  (16phút
  06:38 06:43 Friedrichstr.
  U6
  Hướng đến Alt-Tegel 
  (20phút
  07:03 Borsigwerke
cntlog