Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel

Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Holländerstr. 31 Berlin
trạm gần
Về 6 phút từ Rehberge trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog