2019/12/15  00:38  khởi hành
1
06:40 - 19:08
12h28phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
06:39 - 19:17
12h38phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
05:47 - 21:17
15h30phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
4
06:05 - 21:32
15h27phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  06:40 - 19:08
  12h28phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:40 新郑机场 Xinzheng Airport
  C2812 次 Train C2812
  Hướng đến 郑州东 Zhengzhoudong
  (1phút
  06:41 13:11 郑州东 Zhengzhoudong
  G79 次 Train G79
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (5h21phút
  18:32 18:32 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  18:42 18:45 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  18:58 19:03 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 番禺广场 Panyu Square
  (5phút
  19:08 市桥 Shiqiao
 2. 2
  06:39 - 19:17
  12h38phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:39 新郑机场 Xinzheng Airport
  C2812 次 Train C2812
  Hướng đến 郑州东 Zhengzhoudong
  (1phút
  06:40 13:10 郑州东 Zhengzhoudong
  G79 次 Train G79
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (5h21phút
  18:31 18:31 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  18:41 18:44 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (10phút
  18:54 18:57 南洲 Nanzhou
  佛山地铁1号线 Foshan Metro Line 1
  Hướng đến 沥滘 Lijiao
  (4phút
  19:01 19:05 沥滘 Lijiao
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 番禺广场 Panyu Square
  (12phút
  19:17 市桥 Shiqiao
 3. 3
  05:47 - 21:17
  15h30phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  05:47 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  05:57 06:00 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  06:50 06:56 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  07:16 07:21 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (18phút
  07:39 07:39 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  07:49 13:49 郑州东 Zhengzhoudong
  D923 次 Train D923
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (6h51phút
  20:40 20:40 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  20:50 20:55 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  21:08 21:12 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 番禺广场 Panyu Square
  (5phút
  21:17 市桥 Shiqiao
 4. 4
  06:05 - 21:32
  15h27phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:05 新郑机场 Xinzheng Airport
  Đi bộ( 10phút
  06:15 06:18 新郑机场 Xinzheng International Airport
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (50phút
  07:08 07:12 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 刘庄 Liuzhuang
  (20phút
  07:32 07:36 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (18phút
  07:54 07:54 郑州东站 Zhengzhou East Station
  Đi bộ( 10phút
  08:04 14:04 郑州东 Zhengzhoudong
  D923 次 Train D923
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (6h51phút
  20:55 20:55 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  21:05 21:10 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  21:23 21:27 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 番禺广场 Panyu Square
  (5phút
  21:32 市桥 Shiqiao
cntlog