2020/07/04  02:45  khởi hành
1
08:49 - 09:19
24h30phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
08:50 - 09:25
24h35phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
08:45 - 10:13
25h28phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
08:45 - 10:31
25h46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  08:49 - 09:19
  24h30phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  08:49 海口 Haikou
  Z202 次 Train Z202
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (9h57phút
  18:46 01:16 佛山 Foshan
  K229/K232 次 Train K229/K232
  Hướng đến 九龙 Kowloon
  (36phút
  01:52 08:22 常平 Changping (China Railway)
  P100 次 Train P100
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (7phút
  08:29 08:29 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  08:39 08:42 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (37phút
  09:19 四川北路 North Sichuan Road
 2. 2
  08:50 - 09:25
  24h35phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  08:50 海口 Haikou
  Z202 次 Train Z202
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (9h57phút
  18:47 01:17 佛山 Foshan
  K229/K232 次 Train K229/K232
  Hướng đến 九龙 Kowloon
  (36phút
  01:53 08:23 常平 Changping (China Railway)
  P100 次 Train P100
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (7phút
  08:30 08:30 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  08:40 08:43 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (32phút
  09:15 09:21 南京东路 East Nanjing Road
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (4phút
  09:25 四川北路 North Sichuan Road
 3. 3
  08:45 - 10:13
  25h28phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  08:45 海口 Haikou
  Z202 次 Train Z202
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (10h39phút
  19:24 19:24 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  19:34 19:37 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (31phút
  20:08 20:08 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  20:18 02:18 广州南 Guangzhounan
  G1306 次 Train G1306
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (7h5phút
  09:23 09:23 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  09:33 09:36 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (37phút
  10:13 四川北路 North Sichuan Road
 4. 4
  08:45 - 10:31
  25h46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:45 海口 Haikou
  K458 次 Train K458
  Hướng đến 湛江 Zhanjiang
  (4h24phút
  13:09 19:39 湛江 Zhanjiang
  D932/D933 次 Train D932/D933
  Hướng đến 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (14h2phút
  09:41 09:41 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  09:51 09:54 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  Hướng đến 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (37phút
  10:31 四川北路 North Sichuan Road
cntlog