2020/04/09  10:59  khởi hành
1
11:06 - 11:57
51phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
11:02 - 11:57
55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
11:00 - 12:09
1h9phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  11:06 - 11:57
  51phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:06 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  11:16 11:19 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (17phút
  11:36 11:39 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (11phút
  11:50 11:54 高增 Gaozeng
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  Hướng đến 飞鹅岭 Feieling
  (3phút
  11:57 清塘 Qingtang
 2. 2
  11:02 - 11:57
  55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:02 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  11:12 11:15 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (17phút
  11:32 11:39 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (11phút
  11:50 11:54 高增 Gaozeng
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  Hướng đến 飞鹅岭 Feieling
  (3phút
  11:57 清塘 Qingtang
 3. 3
  11:00 - 12:09
  1h9phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:00 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  11:10 11:13 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁5号线 Guangzhou Metro Line 5
  Hướng đến 文冲 Wenchong
  (7phút
  11:20 11:23 区庄 Ouzhuang
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  Hướng đến 香雪 Xiangxue
  (6phút
  11:29 11:35 燕塘 Yantang
  广州地铁3号线(北延段) Guangzhou Metro Line 3(North Extension)
  Hướng đến 机场北 Airport N.
  (25phút
  12:00 12:06 高增 Gaozeng
  广州地铁9号線 Guangzhou Metro Line 9
  Hướng đến 飞鹅岭 Feieling
  (3phút
  12:09 清塘 Qingtang
cntlog