1
10:49 - 23:17
36h28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:49 - 23:36
36h47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:49 - 23:17
  36h28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:49 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7202 次 Train D7202
  Hướng đến 海口 Haikou
  (2h43phút
  13:32 20:02 海口 Haikou
  K458 次 Train K458
  Hướng đến 黎塘 Litang
  (8h36phút
  04:38 11:08 黎塘 Litang
  K748 次 Train K748
  Hướng đến 月山 Yueshan
  (12h9phút
  23:17 张家界 Zhangjiajie
 2. 2
  10:49 - 23:36
  36h47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:49 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7202 次 Train D7202
  Hướng đến 海口 Haikou
  (2h43phút
  13:32 20:02 海口 Haikou
  K458 次 Train K458
  Hướng đến 湛江 Zhanjiang
  (4h24phút
  00:26 06:56 湛江 Zhanjiang
  K1474 次 Train K1474
  Hướng đến 月山 Yueshan
  (16h40phút
  23:36 张家界 Zhangjiajie
cntlog