2020/10/31  13:03  khởi hành
1
15:33 - 06:35
15h2phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:28 - 06:35
16h7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:08 - 06:35
16h27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  15:33 - 06:35
  15h2phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:33 北京 Beijing
  D23 次 Train D23
  Hướng đến 哈尔滨 Haerbin
  (5h2phút
  20:35 21:07 沈阳北 Shenyangbei
  G239 次 Train G239
  Hướng đến 珲春 Hunchun
  (1h54phút
  23:01 00:27 吉林 Jilin
  K7369 次 Train K7369
  Hướng đến 图们 Tumen
  (6h8phút
  06:35 延吉 Yanji
 2. 2
  14:28 - 06:35
  16h7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:28 北京 Beijing
  D73 次 Train D73
  Hướng đến 珲春 Hunchun
  (7h7phút
  21:35 00:27 吉林 Jilin
  K7369 次 Train K7369
  Hướng đến 图们 Tumen
  (6h8phút
  06:35 延吉 Yanji
 3. 3
  14:08 - 06:35
  16h27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:08 北京 Beijing
  K349 次 Train K349
  Hướng đến 秦皇岛 Qinhuangdao
  (3h28phút
  17:36 18:06 唐山 Tangshan
  G239 次 Train G239
  Hướng đến 珲春 Hunchun
  (4h55phút
  23:01 00:27 吉林 Jilin
  K7369 次 Train K7369
  Hướng đến 图们 Tumen
  (6h8phút
  06:35 延吉 Yanji
cntlog