2020/04/01  23:06  khởi hành
1
05:06 - 21:55
16h49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:06 - 22:54
17h48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:06 - 21:55
  16h49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:06 北京 Beijing
  D21 次 Train D21
  Hướng đến 珲春 Hunchun
  (8h19phút
  13:25 19:55 敦化 Dunhua
  K2036/K2037 次 Train K2036/K2037
  Hướng đến 图们 Tumen
  (2h0phút
  21:55 延吉 Yanji
 2. 2
  05:06 - 22:54
  17h48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:06 北京 Beijing
  G239 次 Train G239
  Hướng đến 珲春 Hunchun
  (5h56phút
  11:02 17:32 吉林 Jilin
  K7333 次 Train K7333
  Hướng đến 图们 Tumen
  (5h22phút
  22:54 延吉 Yanji
cntlog