1
18:37 - 20:12
1h35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
18:17 - 20:12
1h55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  18:37 - 20:12
  1h35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  18:37 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (8phút
  18:45 18:48 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (20phút
  19:08 19:12 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng International Airport
  (50phút
  20:02 20:02 新郑机场 Xinzheng International Airport
  Đi bộ( 10phút
  20:12 新郑机场 Xinzheng Airport
 2. 2
  18:17 - 20:12
  1h55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  18:17 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (8phút
  18:25 18:32 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (20phút
  18:52 19:12 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng International Airport
  (50phút
  20:02 20:02 新郑机场 Xinzheng International Airport
  Đi bộ( 10phút
  20:12 新郑机场 Xinzheng Airport
cntlog