1
09:44 - 11:48
2h4phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
09:28 - 11:48
2h20phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  09:44 - 11:48
  2h4phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  09:44 郑州大学 Zhengzhou University
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (37phút
  10:21 10:24 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (20phút
  10:44 10:48 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng International Airport
  (50phút
  11:38 11:38 新郑机场 Xinzheng International Airport
  Đi bộ( 10phút
  11:48 新郑机场 Xinzheng Airport
 2. 2
  09:28 - 11:48
  2h20phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  09:28 郑州大学 Zhengzhou University
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  Hướng đến 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (37phút
  10:05 10:08 紫荆山 Zijingshan
  郑州地铁2号线 Zhengzhou Metro Line 2
  Hướng đến 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  (20phút
  10:28 10:48 南四环(郑州) Nansihuan(Zhengzhou)
  郑州地铁城郊线 Zhengzhou Metro Chengjiao Line
  Hướng đến 新郑机场 Xinzheng International Airport
  (50phút
  11:38 11:38 新郑机场 Xinzheng International Airport
  Đi bộ( 10phút
  11:48 新郑机场 Xinzheng Airport
cntlog