1
08:11 - 16:03
7h52phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
08:11 - 16:07
7h56phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
08:11 - 16:11
8h0phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
08:11 - 16:23
8h12phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  08:11 - 16:03
  7h52phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  08:11 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (12phút
  08:23 08:30 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5
  Hướng đến 黄贝岭 Huangbeiling
  (31phút
  09:01 09:01 深圳北站 Shenzhen North Station
  Đi bộ( 10phút
  09:11 15:11 深圳北 Shenzhenbei
  P98 次 Train P98
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (1phút
  15:12 15:12 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  15:22 15:25 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  15:38 15:43 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  15:59 16:02 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  16:03 体育中心 Tianhe Sports Center
 2. 2
  08:11 - 16:07
  7h56phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  08:11 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (12phút
  08:23 08:30 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5
  Hướng đến 黄贝岭 Huangbeiling
  (31phút
  09:01 09:01 深圳北站 Shenzhen North Station
  Đi bộ( 10phút
  09:11 15:11 深圳北 Shenzhenbei
  P98 次 Train P98
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (1phút
  15:12 15:12 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  15:22 15:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  15:53 15:57 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  16:07 体育中心 Tianhe Sports Center
 3. 3
  08:11 - 16:11
  8h0phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  08:11 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  08:38 08:45 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (21phút
  09:06 09:06 罗湖 Luohu
  Đi bộ( 10phút
  09:16 15:16 深圳 Shenzhen
  Z24 次 Train Z24
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (3phút
  15:19 15:19 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  15:29 15:35 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  15:48 15:51 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  16:07 16:10 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  16:11 体育中心 Tianhe Sports Center
 4. 4
  08:11 - 16:23
  8h12phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  08:11 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (30phút
  08:41 08:41 福田 Futian
  Đi bộ( 10phút
  08:51 14:51 福田 Futian (China Railway)
  G6164/G6165 次 Train G6164/G6165
  Hướng đến 广州南 Guangzhounan
  (38phút
  15:29 15:29 广州南 Guangzhounan
  Đi bộ( 10phút
  15:39 15:44 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  16:09 16:13 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  16:23 体育中心 Tianhe Sports Center
cntlog