2024/06/22  07:48  khởi hành
1
06:53 - 08:26
1h33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
06:53 - 08:29
1h36phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
06:53 - 08:32
1h39phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
06:53 - 08:39
1h46phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  06:53 - 08:26
  1h33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:53 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (58phút
  07:51 07:51 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Đi bộ( 5phút
  07:56 08:01 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (12phút
  08:13 08:21 青年大街 Qingnian Dajie
  沈阳地铁1号線 Shenyang Metro Line 1
  Hướng đến 黎明广场 Liming Guangchang
  (5phút
  08:26 中街 Zhong Jie
 2. 2
  06:53 - 08:29
  1h36phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:53 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42phút
  07:35 07:45 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车3号线 Shenyang Trams Line 3
  Hướng đến 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6phút
  07:51 07:51 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Đi bộ( 3phút
  07:54 07:59 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (17phút
  08:16 08:24 青年大街 Qingnian Dajie
  沈阳地铁1号線 Shenyang Metro Line 1
  Hướng đến 黎明广场 Liming Guangchang
  (5phút
  08:29 中街 Zhong Jie
 3. 3
  06:53 - 08:32
  1h39phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:53 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42phút
  07:35 07:48 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车4号线 Shenyang Trams Line 4
  Hướng đến 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6phút
  07:54 07:54 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Đi bộ( 3phút
  07:57 08:02 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (17phút
  08:19 08:27 青年大街 Qingnian Dajie
  沈阳地铁1号線 Shenyang Metro Line 1
  Hướng đến 黎明广场 Liming Guangchang
  (5phút
  08:32 中街 Zhong Jie
 4. 4
  06:53 - 08:39
  1h46phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:53 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29phút
  07:22 07:35 新松智慧园 SIASUN Wisdom Garden
  沈阳有轨电车1号线 Shenyang Trams Line 1
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29phút
  08:04 08:04 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Đi bộ( 5phút
  08:09 08:14 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (12phút
  08:26 08:34 青年大街 Qingnian Dajie
  沈阳地铁1号線 Shenyang Metro Line 1
  Hướng đến 黎明广场 Liming Guangchang
  (5phút
  08:39 中街 Zhong Jie
cntlog