1
22:00 - 22:30
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:00 - 22:30
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:00 港湾广场 Gangwan Square
  大连地铁2号线 Dalian Metro Line 2
  Hướng đến 辛寨子 Xinzhaizi
  (15phút
  22:15 22:18 西安路 Xian Road
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (12phút
  22:30 东纬路 Dongwei Road
cntlog