2020/07/08  00:52  khởi hành
1
06:29 - 06:50
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:25 - 06:50
2h25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:39 - 07:00
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:29 - 06:50
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:29 大医二院 No.2 Hospital
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (21phút
  06:50 东纬路 Dongwei Road
 2. 2
  04:25 - 06:50
  2h25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:25 大医二院 No.2 Hospital 04:45 06:40 兴工街 Xinggong Street
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (10phút
  06:50 东纬路 Dongwei Road
 3. 3
  06:39 - 07:00
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:39 大医二院 No.2 Hospital
  大连地铁1号线 Dalian Metro Line 1
  Hướng đến 姚家 Yaojia
  (21phút
  07:00 东纬路 Dongwei Road
cntlog