1
18:28 - 19:03
35phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
18:30 - 19:07
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:28 - 19:07
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:28 - 19:03
  35phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (10phút
  18:38 18:43 南洲 Nanzhou
  佛山地铁1号线 Foshan Metro Line 1
  Hướng đến 沥滘 Lijiao
  (4phút
  18:47 18:50 沥滘 Lijiao
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (9phút
  18:59 19:02 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  19:03 体育中心 Tianhe Sports Center
 2. 2
  18:30 - 19:07
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:30 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  Hướng đến 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13phút
  18:43 18:47 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  Hướng đến 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16phút
  19:03 19:06 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1phút
  19:07 体育中心 Tianhe Sports Center
 3. 3
  18:28 - 19:07
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:28 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25phút
  18:53 18:57 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  Hướng đến 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10phút
  19:07 体育中心 Tianhe Sports Center
cntlog