1
13:54 - 22:57
9h3phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
14:00 - 23:05
9h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
14:12 - 23:13
9h1phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  13:54 - 22:57
  9h3phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  13:54 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (57phút
  14:51 14:51 上海西站 West Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  15:01 21:01 上海西 Shanghaixi
  G6 次 Train G6
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (1h10phút
  22:11 22:11 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  22:21 22:24 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  22:57 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 2. 2
  14:00 - 23:05
  9h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  14:00 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (57phút
  14:57 14:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  15:07 21:07 上海西 Shanghaixi
  G6 次 Train G6
  Hướng đến 北京南 Beijing South
  (1h10phút
  22:17 22:17 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  22:27 22:32 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  23:05 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
 3. 3
  14:12 - 23:13
  9h1phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  14:12 迪士尼 Disney Resort
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  Hướng đến 花桥 Huaqiao
  (10phút
  14:22 14:26 罗山路 Luoshan Road
  上海轨道交通16号线 Shanghai Metro Line 16
  Hướng đến 龙阳路 Longyang Road
  (9phút
  14:35 14:39 龙阳路 Longyang Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  Hướng đến 徐泾东 East Xujing
  (16phút
  14:55 14:59 人民广场 People Square 15:06 15:06 上海火车站 Shanghai Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  15:16 21:16 上海 Shanghai
  G12 次 Train G12
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (1h8phút
  22:24 22:24 南京南 Nanjingnan
  Đi bộ( 10phút
  22:34 22:40 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁S1号/机场线(宁高城际轨道交通) Nanjing Metro Line S1(Ninggao Intercity Rail)
  Hướng đến 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
  (33phút
  23:13 空港新城江宁 Konggangxinchengjiangning
cntlog