1
06:36 - 07:45
1h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:36 - 07:49
1h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:36 - 07:45
  1h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:36 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 曹路 Caolu
  (46phút
  07:22 07:26 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 江杨北路 North Jiangyang Road
  (19phút
  07:45 上海火车站 Shanghai Railway Station
 2. 2
  06:36 - 07:49
  1h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:36 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 曹路 Caolu
  (46phút
  07:22 07:30 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 虹桥路 Hongqiao Road
  (19phút
  07:49 上海火车站 Shanghai Railway Station
cntlog