1
19:59 - 21:08
1h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:02 - 21:13
1h11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:59 - 21:08
  1h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:59 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  Hướng đến 中潭路 Zhongtan Road
  (19phút
  20:18 20:22 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  21:08 松江体育中心 Songjiang Sports Center
 2. 2
  20:02 - 21:13
  1h11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:02 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  Hướng đến 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (20phút
  20:22 20:27 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 松江南站 Songjiang South Railway Station
  (46phút
  21:13 松江体育中心 Songjiang Sports Center
cntlog