1
15:50 - 16:09
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:53 - 16:12
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:50 - 16:09
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:50 人民广场 People Square 16:09 上海南站 Shanghai South Railway Station
 2. 2
  15:53 - 16:12
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:53 人民广场 People Square 16:12 上海南站 Shanghai South Railway Station
cntlog