1
08:23 - 08:37
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:35 - 08:49
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:23 - 08:37
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:23 陕西南路 South Shaanxi Road 08:37 上海南站 Shanghai South Railway Station
 2. 2
  08:35 - 08:49
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:35 陕西南路 South Shaanxi Road 08:49 上海南站 Shanghai South Railway Station
cntlog