FRIDA HOTELS

FRIDA HOTELS Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No. 30 Huahe Road, White Eel Tang, Guangtang Village, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China ,Guangdong
trạm gần
Về 21 phút từ 清塘 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog