Li Jiang San Yi Yin Xiang Hotel

Li Jiang San Yi Yin Xiang Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.40 Longji Village, Near Sanyi Airport
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

khách sạn gần

cntlog