2020/01/26  01:28  khởi hành
1
05:09 - 05:52
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:09 - 05:53
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:09 - 06:03
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:09 - 05:52
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:09 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (32phút
  05:41 05:46 Central
  TRM 15
  Hướng đến Stadelhofen Station 
  (6phút
  05:52 Stadelhofen Station
 2. 2
  05:09 - 05:53
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:09 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (19phút
  05:28 05:31 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (13phút
  05:44 05:51 Bellevue
  TRM 11
  Hướng đến Rehalp 
  (2phút
  05:53 Stadelhofen Station
 3. 3
  05:09 - 06:03
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:09 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (14phút
  05:23 05:35 Sternen Oerlikon
  TRM 11
  Hướng đến Rehalp 
  (28phút
  06:03 Stadelhofen Station
cntlog