2020/09/19  16:59  khởi hành
1
17:05 - 17:47
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:05 - 17:52
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:05 - 17:55
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:05 - 17:47
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:05 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (19phút
  17:24 17:27 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (13phút
  17:40 17:45 Bellevue
  TRM 11
  Hướng đến Rehalp 
  (2phút
  17:47 Stadelhofen Station
 2. 2
  17:05 - 17:52
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:05 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (32phút
  17:37 17:46 Central
  TRM 15
  Hướng đến Stadelhofen Station 
  (6phút
  17:52 Stadelhofen Station
 3. 3
  17:05 - 17:55
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:05 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (14phút
  17:19 17:27 Sternen Oerlikon
  TRM 11
  Hướng đến Rehalp 
  (28phút
  17:55 Stadelhofen Station
cntlog