2019/11/21  19:03  khởi hành
1
19:10 - 19:18
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:18 - 19:26
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:10 - 19:18
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:10 Paradeplatz
  TRM 8
  Hướng đến Hardturm 
  (8phút
  19:18 Backeranlage
 2. 2
  19:18 - 19:26
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:18 Paradeplatz
  TRM 8
  Hướng đến Hardturm 
  (8phút
  19:26 Backeranlage
cntlog