2020/12/02  09:48  khởi hành
1
09:54 - 10:26
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:54 - 10:26
32phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  09:54 - 10:26
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:54 Luchswiesen
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (16phút
  10:10 10:18 ETH/Universitatsspital
  TRM 6
  Hướng đến Zoo 
  (8phút
  10:26 Zurichbergstrasse
 2. 2
  09:54 - 10:26
  32phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:54 Luchswiesen
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (8phút
  10:02 10:05 Milchbuck
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (7phút
  10:12 10:16 Haldenegg
  TRM 6
  Hướng đến Zoo 
  (10phút
  10:26 Zurichbergstrasse
cntlog