2019/11/15  02:05  khởi hành
1
05:23 - 05:54
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:23 - 05:54
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:23 Luchswiesen
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (16phút
  05:39 05:46 ETH/Universitatsspital
  TRM 6
  Hướng đến Zoo 
  (8phút
  05:54 Zurichbergstrasse
cntlog