2019/08/22  18:15  khởi hành
1
18:19 - 18:38
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:16 - 18:38
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
18:16 - 18:38
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:19 - 18:38
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:19 Letzistrasse
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (8phút
  18:27 18:31 Kunsthaus
  TRM 3
  Hướng đến Albisrieden 
  (7phút
  18:38 Lowenplatz
 2. 2
  18:16 - 18:38
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:16 Letzistrasse
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (11phút
  18:27 18:36 Bahnhofplatz/Central Station
  TRM 14
  Hướng đến Triemli 
  (2phút
  18:38 Lowenplatz
 3. 3
  18:16 - 18:38
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:16 Letzistrasse
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (11phút
  18:27 18:36 Bahnhofplatz/Central Station
  TRM 3
  Hướng đến Albisrieden 
  (2phút
  18:38 Lowenplatz
cntlog