2020/09/26  18:45  khởi hành
1
18:48 - 19:07
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:51 - 19:10
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:48 - 19:07
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:48 Letzistrasse
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (11phút
  18:59 19:05 Bahnhofplatz/Central Station
  TRM 3
  Hướng đến Albisrieden 
  (2phút
  19:07 Lowenplatz
 2. 2
  18:51 - 19:10
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:51 Letzistrasse
  TRM 9
  Hướng đến Hirzenbach 
  (3phút
  18:54 18:57 Milchbuck
  TRM 14
  Hướng đến Triemli 
  (13phút
  19:10 Lowenplatz
cntlog