2020/02/25  22:09  khởi hành
1
22:15 - 22:20
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:23 - 22:28
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:15 - 22:20
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:15 Helmhaus
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (5phút
  22:20 Feldeggstrasse
 2. 2
  22:23 - 22:28
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:23 Helmhaus
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (5phút
  22:28 Feldeggstrasse
cntlog