2020/10/29  13:07  khởi hành
1
13:13 - 13:22
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:11 - 13:24
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  13:13 - 13:22
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:13 Central
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (9phút
  13:22 Milchbuck
 2. 2
  13:11 - 13:24
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:11 Central
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (13phút
  13:24 Milchbuck
cntlog