2019/10/17  01:52  khởi hành
1
06:03 - 06:16
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:11 - 06:24
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
01:56 - 06:40
4h44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:03 - 06:16
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:03 Central
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (13phút
  06:16 Milchbuck
 2. 2
  06:11 - 06:24
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:11 Central
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (13phút
  06:24 Milchbuck
 3. 3
  01:56 - 06:40
  4h44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:56 Central
  TRM 4
  Hướng đến Altstetten Station North 
  (1phút
  01:57 06:31 Bahnhofquai/Central Station
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (9phút
  06:40 Milchbuck
cntlog