2020/10/30  05:52  khởi hành
1
05:57 - 06:09
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:05 - 06:17
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:57 - 06:09
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:57 Burkliplatz
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (12phút
  06:09 Beckenhof
 2. 2
  06:05 - 06:17
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:05 Burkliplatz
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (12phút
  06:17 Beckenhof
cntlog