2019/11/21  19:06  khởi hành
1
19:06 - 19:46
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:14 - 19:54
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:06 - 19:46
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:06 Stettbach Station
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (40phút
  19:46 Wollishofen
 2. 2
  19:14 - 19:54
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:14 Stettbach Station
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (40phút
  19:54 Wollishofen
cntlog