2020/12/03  07:01  khởi hành
1
07:08 - 07:12
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:16 - 07:20
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:08 - 07:12
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:08 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (4phút
  07:12 Burkliplatz
 2. 2
  07:16 - 07:20
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:16 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (4phút
  07:20 Burkliplatz
cntlog