2020/01/18  20:16  khởi hành
1
20:22 - 20:26
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:30 - 20:34
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:22 - 20:26
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:22 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (4phút
  20:26 Burkliplatz
 2. 2
  20:30 - 20:34
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:30 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (4phút
  20:34 Burkliplatz
cntlog