2021/01/19  05:19  khởi hành
1
05:19 - 05:45
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:25 - 05:51
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
05:31 - 05:57
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:19 - 05:45
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:19 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:45 Waterfront
 2. 2
  05:25 - 05:51
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:25 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:51 Waterfront
 3. 3
  05:31 - 05:57
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:31 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:57 Waterfront
cntlog