2020/01/24  01:54  khởi hành
1
05:07 - 05:33
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:13 - 05:39
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:07 - 05:33
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:07 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:33 Waterfront
 2. 2
  05:13 - 05:39
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:13 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:39 Waterfront
cntlog