ISKAY BOUTIQUE HOSTEL

ISKAY BOUTIQUE HOSTEL Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
ZONA EL ROSARIO CALLE SANTA CRUZ Y LINARES Nº265 La Paz
trạm gần
Về 28 phút từ Rio Seco trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog