Hotel Omni Residency

Hotel Omni Residency Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
House No 42, Road No 15, Block - D, Banani Dhaka
trạm gần
Về 11 phút từ বনানী trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog