2020/03/29  06:48  khởi hành
1
06:18 - 07:43
1h25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:03 - 07:43
1h40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:03 - 07:43
1h40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:48 - 07:43
1h55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:18 - 07:43
  1h25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:18 Revesby
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (22phút
  06:40 06:50 Wolli Creek
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (25phút
  07:15 07:34 Como
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Hurstville)2403
  Hướng đến Helensburgh 
  (9phút
  07:43 Kirrawee
 2. 2
  06:03 - 07:43
  1h40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:03 Revesby
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (22phút
  06:25 06:41 Wolli Creek
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Helensburgh-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (8phút
  06:49 07:24 Hurstville
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Hurstville)2403
  Hướng đến Helensburgh 
  (19phút
  07:43 Kirrawee
 3. 3
  06:03 - 07:43
  1h40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:03 Revesby
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (22phút
  06:25 06:41 Wolli Creek
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Helensburgh-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (19phút
  07:00 07:39 Sutherland
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Hurstville)2403
  Hướng đến Helensburgh 
  (4phút
  07:43 Kirrawee
 4. 4
  05:48 - 07:43
  1h55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:48 Revesby
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (37phút
  06:25 06:36 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (39phút
  07:15 07:34 Como
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Hurstville)2403
  Hướng đến Helensburgh 
  (9phút
  07:43 Kirrawee
cntlog