2020/06/06  08:07  khởi hành
1
08:16 - 08:40
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:31 - 08:55
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:16 - 08:40
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:16 Martin Place
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0523
  Hướng đến Helensburgh 
  (24phút
  08:40 Banksia
 2. 2
  08:31 - 08:55
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:31 Martin Place
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (24phút
  08:55 Banksia
cntlog