2020/04/09  11:24  khởi hành
1
11:30 - 12:17
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:45 - 12:32
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:30 - 12:17
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:30 Kirrawee
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)1118
  Hướng đến Bondi Junction 
  (27phút
  11:57 12:06 Wolli Creek
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (11phút
  12:17 Revesby
 2. 2
  11:45 - 12:32
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:45 Kirrawee
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Bondi Junction 
  (32phút
  12:17 12:21 Wolli Creek
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (11phút
  12:32 Revesby
cntlog