1
05:59 - 06:01
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:14 - 06:16
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
06:17 - 06:19
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:59 - 06:01
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:59 Sydney Domestic Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (2phút
  06:01 Sydney International Airport
 2. 2
  06:14 - 06:16
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:14 Sydney Domestic Airport
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Macarthur 
  (2phút
  06:16 Sydney International Airport
 3. 3
  06:17 - 06:19
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:17 Sydney Domestic Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (2phút
  06:19 Sydney International Airport
cntlog