2019/10/14  10:14  khởi hành
1
09:26 - 09:40
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:56 - 10:10
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:26 - 09:40
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (14phút
  09:40 Carlingford
 2. 2
  09:56 - 10:10
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (14phút
  10:10 Carlingford
cntlog