2020/09/27  10:09  khởi hành
1
10:15 - 10:29
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:45 - 10:59
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:15 - 10:29
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:15 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (14phút
  10:29 Carlingford
 2. 2
  10:45 - 10:59
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:45 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (14phút
  10:59 Carlingford
cntlog