2020/06/02  12:06  khởi hành
1
12:07 - 12:33
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:14 - 12:38
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:07 - 12:33
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:07 Chatswood
  T1 Western Line(Richmond-Chatswood)0509
  Hướng đến Emu Plains 
  (15phút
  12:22 12:25 Wynyard
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (8phút
  12:33 Museum
 2. 2
  12:14 - 12:38
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:14 Chatswood
  T1 North Shore/Northern Line(Berowra-Strathfield)0412
  Hướng đến Parramatta 
  (18phút
  12:32 12:35 Central
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  12:38 Museum
cntlog