2021/01/23  17:08  khởi hành
1
16:15 - 16:41
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:21 - 16:47
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
16:36 - 17:02
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:15 - 16:41
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:15 Chatswood
  T1 North Shore/Northern Line(Berowra-Strathfield)0412
  Hướng đến Parramatta 
  (18phút
  16:33 16:37 Central
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  Hướng đến Town Hall 
  (4phút
  16:41 Museum
 2. 2
  16:21 - 16:47
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:21 Chatswood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Hornsby 
  (19phút
  16:40 16:44 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  16:47 Museum
 3. 3
  16:36 - 17:02
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:36 Chatswood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Hornsby 
  (19phút
  16:55 16:59 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  17:02 Museum
cntlog