2020/07/05  10:58  khởi hành
1
10:59 - 11:02
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:02 - 11:06
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:59 - 11:02
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:59 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  11:02 Museum
 2. 2
  11:02 - 11:06
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:02 Central
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Liverpool)0445
  Hướng đến Town Hall 
  (4phút
  11:06 Museum
cntlog