2021/08/03  01:57  khởi hành
1
04:35 - 04:38
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:50 - 04:53
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
05:05 - 05:08
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:35 - 04:38
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:35 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  04:38 Museum
 2. 2
  04:50 - 04:53
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:50 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  04:53 Museum
 3. 3
  05:05 - 05:08
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:05 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (3phút
  05:08 Museum
cntlog