2021/01/28  10:55  khởi hành
1
09:59 - 10:04
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:59 - 10:04
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
10:16 - 10:21
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
10:29 - 10:34
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:59 - 10:04
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:59 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Bondi Junction 
  (5phút
  10:04 Martin Place
 2. 2
  09:59 - 10:04
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:59 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  Hướng đến Bondi Junction 
  (5phút
  10:04 Martin Place
 3. 3
  10:16 - 10:21
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:16 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (5phút
  10:21 Martin Place
 4. 4
  10:29 - 10:34
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:29 Central
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Bondi Junction 
  (5phút
  10:34 Martin Place
cntlog