2020/11/26  02:01  khởi hành
1
05:50 - 06:35
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:35 - 06:35
2h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:25 - 07:09
44phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:50 - 06:35
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:50 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (6phút
  05:56 06:25 Cabramatta
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0354
  Hướng đến Museum 
  (10phút
  06:35 Chester Hill
 2. 2
  04:35 - 06:35
  2h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:35 Central
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (9phút
  04:44 04:51 Circular Quay
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (1h5phút
  05:56 06:25 Cabramatta
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0354
  Hướng đến Museum 
  (10phút
  06:35 Chester Hill
 3. 3
  06:25 - 07:09
  44phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:25 Central
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0816
  Hướng đến Liverpool 
  (44phút
  07:09 Chester Hill
cntlog