2019/09/21  11:58  khởi hành
1
12:09 - 12:25
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:07 - 12:26
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:09 - 12:25
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:09 Artarmon
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Hornsby 
  (16phút
  12:25 Central
 2. 2
  12:07 - 12:26
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:07 Artarmon
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)Sa/Su0513
  Hướng đến Parramatta 
  (19phút
  12:26 Central
cntlog