2020/01/24  04:45  khởi hành
1
04:29 - 04:51
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:59 - 05:21
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:29 - 04:51
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:29 Arncliffe
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (22phút
  04:51 Martin Place
 2. 2
  04:59 - 05:21
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:59 Arncliffe
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (22phút
  05:21 Martin Place
cntlog