2021/01/25  13:15  khởi hành
1
12:29 - 12:51
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:59 - 13:21
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
13:29 - 13:51
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:29 - 12:51
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:29 Arncliffe
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (22phút
  12:51 Martin Place
 2. 2
  12:59 - 13:21
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:59 Arncliffe
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (22phút
  13:21 Martin Place
 3. 3
  13:29 - 13:51
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:29 Arncliffe
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (22phút
  13:51 Martin Place
cntlog