2019/11/18  08:08  khởi hành
1
07:10 - 07:18
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:20 - 07:28
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:10 - 07:18
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:10 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (8phút
  07:18 Exhibition Centre
 2. 2
  07:20 - 07:28
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:20 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (8phút
  07:28 Exhibition Centre
cntlog