2020/12/05  05:30  khởi hành
1
06:03 - 06:12
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:13 - 06:22
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:03 - 06:12
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:03 Glebe
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (9phút
  06:12 Exhibition Centre
 2. 2
  06:13 - 06:22
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:13 Glebe
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (9phút
  06:22 Exhibition Centre
cntlog