2019/11/18  08:03  khởi hành
1
07:09 - 07:18
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:19 - 07:28
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:09 - 07:18
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:09 Glebe
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (9phút
  07:18 Exhibition Centre
 2. 2
  07:19 - 07:28
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:19 Glebe
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (9phút
  07:28 Exhibition Centre
cntlog