1
11:45 - 12:19
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:45 - 12:19
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:45 Բարեկամություն Barekamutyun
  Գիծ 1[Երևանի մետրոպոլիտեն] Line 1[Yerevan Metro]
  Hướng đến Չարբախ Charbakh
  (16phút
  12:01 12:15 Շենգավիթ Shengavit 12:19 Չարբախ Charbakh
cntlog