2021/01/21  05:38  khởi hành
1
05:38 - 05:58
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:44 - 06:04
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:50 - 06:10
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:38 - 05:58
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:38 الاستاد Stadium
  الخط الأخضر[مترو دبي] Green Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الخور Creek
  (10phút
  05:48 05:51 الاتحاد Union
  الخط الأحمر[مترو دبي] Red Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الراشدية Rashidiya
  (7phút
  05:58 جي جي كو GGICO
 2. 2
  05:44 - 06:04
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:44 الاستاد Stadium
  الخط الأخضر[مترو دبي] Green Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الخور Creek
  (10phút
  05:54 05:57 الاتحاد Union
  الخط الأحمر[مترو دبي] Red Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الراشدية Rashidiya
  (7phút
  06:04 جي جي كو GGICO
 3. 3
  05:50 - 06:10
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:50 الاستاد Stadium
  الخط الأخضر[مترو دبي] Green Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الخور Creek
  (10phút
  06:00 06:03 الاتحاد Union
  الخط الأحمر[مترو دبي] Red Line[Dubai Metro]
  Hướng đến الراشدية Rashidiya
  (7phút
  06:10 جي جي كو GGICO
cntlog