1
07:07 - 07:26
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:07 - 07:41
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:07 - 07:26
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:07 World Trade Centre
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Centrepoint 
  (7phút
  07:14 07:21 Burjuman
  Green Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Creek 
  (5phút
  07:26 Dubai Healthcare City
 2. 2
  07:07 - 07:41
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:07 World Trade Centre
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Centrepoint 
  (10phút
  07:17 07:24 Union
  Green Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Creek 
  (17phút
  07:41 Dubai Healthcare City
cntlog